สาขา น้ำปิงฯ

น้ำปิงฯ สำนักงานใหญ่ จ.เชียงใหม่

 • 257/20 ถนนสุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่
 • 061-550-5000

สาขาสวนดอก (สำนักงานใหญ่) เชียงใหม่

 • โทรศัพท์ : 061-229-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-21.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาหนองหอย (เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์ : 061-402-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาข่วงสิงห์ (เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์ : 099-234-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาสันทราย (เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์ : 061-392-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาแม่เหี๊ยะ (เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์ : 061-269-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาบวกครก (เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์ : 061-247-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาจอมทอง (เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์ : 061-238-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (หยุดวันอาทิตย์)

สาขารวมโชค (เชียงใหม่)

 • โทรศัพท์ : 061-239-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาลำพูน

 • โทรศัพท์ : 061-031-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาบ้านดู่ (เชียงราย)

 • โทรศัพท์ : 061-189-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาป่าก่อ (เชียงราย)

 • โทรศัพท์ : 061-178-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาพิษณุโลก

 • โทรศัพท์ : 099-098-2000
 • เวลาเปิด-ปิด :8.00-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาบ้านคลอง (พิษณุโลก)

 • โทรศัพท์ : 061-029-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)

สาขาอุดรธานี

 • โทรศัพท์ : 09-9091-2000
 • เวลาเปิด-ปิด : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)