เชียงใหม่

สาขาสวนดอก (สำนักงานใหญ่) เชียงใหม่

สาขาหนองหอย (เชียงใหม่)

สาขาข่วงสิงห์ (เชียงใหม่)

สาขาสันทราย (เชียงใหม่)

สาขาแม่เหียะ (เชียงใหม่)

สาขาบวกครก (เชียงใหม่)

สาขาจอมทอง (เชียงใหม่)

สาขารวมโชค (เชียงใหม่)

สาขาศรีบัวเงิน (เชียงใหม่)

เชียงราย

สาขาบ้านดู่ (เชียงราย)

สาขาป่าก่อ (เชียงราย)

ลำพูน

สาขาลำพูน

พะเยา

สาขาพะเยา

แพร่

สาขาแพร่น้ำทอง

ตาก

สาขาแม่สอด

พิษณุโลก

สาขาพิษณุโลก

สาขาบ้านคลอง (พิษณุโลก)

กำแพงเพชร

สาขากำแพงเพชร

นครสวรรค์

สาขานครสวรรค์

สาขาหลังราชภัฏ นว.

อุดรธานี

สาขาอุดรธานี