สาขาสวนดอก (สำนักงานใหญ่) เชียงใหม่

สาขาหนองหอย (เชียงใหม่)

สาขาข่วงสิงห์ (เชียงใหม่)

สาขาสันทราย (เชียงใหม่)

สาขาแม่เหียะ (เชียงใหม่)

สาขาบวกครก (เชียงใหม่)

สาขาจอมทอง (เชียงใหม่)

สาขารวมโชค (เชียงใหม่)

สาขาศรีบัวเงิน (เชียงใหม่)

สาขาลำพูน

สาขาบ้านดู่ (เชียงราย)

สาขาป่าก่อ (เชียงราย)

สาขาพิษณุโลก

สาขาบ้านคลอง (พิษณุโลก)

สาขาอุดรธานี

สาขากำแพงเพชร

สาขานครสวรรค์