สาขาสวนดอก (สำนักงานใหญ่) เชียงใหม่

สาขาหนองหอย (เชียงใหม่)

สาขาข่วงสิงห์ (เชียงใหม่)

สาขาสันทราย (เชียงใหม่)

สาขาแม่เหียะ (เชียงใหม่)

สาขาบวกครก (เชียงใหม่)

สาขาจอมทอง (เชียงใหม่)

สาขารวมโชค (เชียงใหม่)

สาขาศรีบัวเงิน (เชียงใหม่)

สาขาลำพูน

สาขาบ้านดู่ (เชียงราย)

สาขาป่าก่อ (เชียงราย)

สาขาพิษณุโลก

สาขาบ้านคลอง (พิษณุโลก)

สาขาอุดรธานี

สาขากำแพงเพชร

สาขานครสวรรค์

สาขาแม่สอด

สาขาพะเยา