เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สัตว์เลี้ยงมีปัญหา ปรึกษาน้ำปิงฯ

ร้านน้ำปิงปศุสัตว์เริ่มก่อตั้งปี 1993 และปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 14 สาขาใน 5 จังหวัดโดย 13 สาขาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือทำให้ร้านน้ำปิงปศุสัตว์เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และกำลังเปิดตลาดไปภาคอีสานโดยเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้านน้ำปิงปศุสัตว์ก่อตั้งโดยต้องการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เศรษฐกิจ โดยทางองค์กรมีความเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา ทางร้านจึงได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเป็นประจำเพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้า

สัตว์เลี้ยงมีปัญหา ปรึกษาน้ำปิงฯ

ร้านน้ำปิงปศุสัตว์เริ่มก่อตั้งปี1993 และปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 14 สาขา  ใน 5 จังหวัดโดย 13 สาขาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือทำให้ร้านน้ำปิงปศุสัตว์เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และกำลังเปิดตลาดไปภาคอีสานโดยเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้านน้ำปิงปศุสัตว์ก่อตั้งโดยต้องการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เศรษฐกิจ โดยทางองค์กรมีความเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา ทางร้านจึงได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเป็นประจำเพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้า