โรคพิษสุขนัขบ้า ที่มากับหน้าร้อน

สาเหตุของการเกิดโรคนี้มาจากเชื้อไวรัสชื่อ “เรบีส์” โดยโรคนี้สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ ด้วยการกัดจากสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสโดยเฉพาะสุนัขและแมว หากผู้ที่ถูกกัดหรือสัมผัสกับน้ำลายตรงบริเวณที่มีบาดแผล จะทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแค่นั้นความเสี่ยงของโรคนี้ยังเกิดจากการไปยังพื้นที่การระบาดของเชื้อไวรัส หรือผู้ที่ต้องคลุกคลีอยู่กับสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตวแพทย์ และผู้ที่อยู่ในห้องทดลองเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  • สำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการถูกสัตว์กัด ไม่ไปแหย่หรือทำให้สัตว์รู้สึกโมโห รวมไปถึงการเว้นระยะห่างจากสัตว์ทุกชนิดหากไม่มีคนรู้จักหรือเจ้าของอยู่ใกล้ ๆ
  • หากมีสัตว์เลี้ยงจะต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามกำหนด
  • ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในที่สาธารณะ
  • ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงแบบผิดกฎหมาย
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กัด จะต้องฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังเพื่อป้องกันจำนวน 3 เข็ม

ซึ่งถึงแม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะสามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้จะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงของคุณติดเชื้อได้ง่ายกว่า วิธีการป้องกันคือเจ้าของจะต้องพาสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดเวลาที่นัดหมายในแต่ละปี เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ตัวคุณ และคนรอบข้าง

Malcare WordPress Security