เมื่อถูกกัด ข่วน เลีย ควรทำอย่างไร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หากถูกมะหมาหรือมะแมวที่เราเลี้ยง กัด ข่วน หรือเลียนั้นเราอาจมั่นใจว่าน้องได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว แต่อย่างน้อยๆควรมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า
แต่หากเป็นมะหมามะแมวจรจัดหรือที่เราไม่ได้เลี้ยงแล้วด้วยนั้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า มะหมามะแมวตัวที่กัดเรานั่นจะได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือยัง เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้าง

1. รีบล้างแผล
เพื่อล้างเชื้อโรคออกจากแผลให้มากที่สุด

2. หายาใส่แผล
เพื่อกำจัดเชื้อโรคให้เหลือน้อยที่สุดก่อนไปพบหมอ

3. รีบไปหาหมอ
คุณหมอจะวิเคราะห์อาการต่างๆ ตามส่วนที่ถูกกัดหรือข่วน จากนั้นจะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามความเหมาะสม

4. กักมะหมาหรือมะแมว
กักขังมะหมามะแมวไว้เพื่อดูอาการว่าน้องเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามั้ย และยังเพื่อกันไม่ให้น้องไปแพร่เชื้อหรือทำอันตรายกับคนอื่นอีกด้วย

Malcare WordPress Security