รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นโรคที่น่ากลัวและปัจจุบันก็มีแนวโน้มระบาดเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่ง ในแต่ละปีองค์การอนามัยโรครายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 60,000 รายทั่วโลก ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆ และในประเทศไทยเองปีที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 17 คน โรคนี้น่ากลัวอย่างไร แม้จะเป็นแล้วรักษาไม่หายแต่ถ้ารู้ทันก็สามารถป้องกันการเกิดโรคนี้ได้นะจย๊า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เรบีส์ (rabies) ซึ่งเมื่อเชื้อได้เข้าสู่ร่างกายเชื้อเรบีส์นั่นจะเข้าไปทำลายเนื้อสมอง จึงส่งผลให้สัตว์ป่วยและมีอาการทางระบบประสาทตามมา

ซึ่งเชื้อพิษสุนัขบ้ามีระยะเวลาฟักตัวระหว่าง 2-8 สัปดาห์ มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ทำให้มีอาการเริ่มแรก เช่น กังวล ปวดหัว และเป็นไข้ เมื่อเชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนประสาทส่วนกลางจะก่อให้เกิดการอักเสบในสมองและกระดูกสันหลัง หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทันก็จะทำให้เสียชีวิตได้

การรับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจากน้ำลายของสัตว์ที่ป่วย ด้วยการกัด ข่วน หรือเลีย ทำให้น้ำลายที่มีเชื้อเข้าสู่รางกายผ่านทางบาดแผลหรือบริเวณริมฝีปากและเยื่อเมือกต่างๆ เช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุภายในปาก ซึ่งแม้เพียงสัมผัสน้ำลายก็สามารถติดเชื้อได้

หลายคนอาจเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ในสุนัขและแมวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วโรคพิษสุนัขบ้าสามารถเกิดได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว หนู กระต่าย แมว ค้างคาว กระรอก หรือคนเองก็ตาม ซึ่งสัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นพาหะนำโรคถ้าถูกกัดหรือเลียแผลสัตว์อื่น เพราะต่อมน้ำลายจะสะสมปริมาณเชื้อไว้นั่นเอง

การป้องกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยการนำสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี และคอยดูแลอย่าให้สุนัขหรือแมวออกไปวิ่งเล่นข้างนอก เพราะอาจถูกสัตว์ตัวอื่นนำเชื้อโรคมาให้ได้

Malcare WordPress Security