7 อาการ อันตรายที่มะหมา มะแมวเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อมะหมามะแมวได้รับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเข้าไปแล้ว ไวรัสจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนในเซลล์กล้ามเนื้อ จากนั้นจะค่อยๆลามไปที่ปมประสาทที่อยู่ใกล้ที่สุด ต่อด้วยระบบประสาทส่วนกลาง อาจส่งผลให้มะหมามะแมวแสดงอาการต่างๆ ดังนี้

Malcare WordPress Security